hikmət

hikmət
is. <ər.>
1. Müdrik söz, dərin fikir, dərin məna, müdriklik, dərinlik. Onun sözlərində bir hikmət var. – Müdrik insanların hikmətlə dolu; Dərin söhbətinə minnətdaram mən. M. R.. // İbrətamiz, nəsihətli söz, kəlam. <Fərzəli:> Çobanın könlü olsa təkədən pendir tutar, – bu sözün hikməti böyükdür. Ə. S..
2. məc. Anlaşılmaz şey, gizli səbəb, sirr, müəmma. Bütün məclis təəccüb elədi ki, bu nə hikmətdir? «Lətif şah». . . İtaliyada misli olmayan zəlzələ üz verib, . . alimlər oraya dolmuşlar ki, zəlzələnin hikmətlərini mümkün qədər öyrənsinlər. C. M..
3. Keçmişdə: fəlsəfəyə, təbiət elmlərinə, xüsusən fizikaya verilən ad. <Sabbah:> Cəbrə, ya hikmətə vaqif bir adam; Səncə bir falçımı ya?! Anlayamam. H. C.. <Məşədi İbad:> . . Mən tarixi-nadir kitabını yarısına qədər oxumuşam, ona görə hikmət elmindən yaxşı biliyim vardır. Ü. H..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • hikmətməal — ə. hikmətli, fəlsəfi (söz, əsər və s.) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • hikmət — ə. 1) həkimlik, filosofluq fəlsəfə; 2) gizli sirr, səbəbi anlaşılmayan şey; 3) həkimanə söz; 4) qəribə şey; əcaib. Hikməti təbiiyyə fizika …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • hikmətpərvər — ə. və f. hikmət sevən, həkimanə sözlər bilən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • hikmətamiz — <ər. hikmət və fars. . . . amiz> Hikmətli, həkimanə, müdrikanə. Hikmətamiz, arifanə söhbətlərin; İlhamı var o ağ tüklü sinələrdə. S. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hikmətli — sif. Hikmətamiz, filosofanə, fəlsəfi fikirlərlə dolu; müdrik. Şəkillərin arasında ibrətverici və hikmətli şeirlər yazılmışdı. M. S. O.. «. . Vətənin yolunda ölən şəhidlər; Ölmür, qovuşurlar əbədiyyətə». Çox gözəl sözlərdir, hikmətli, kövrək. . B …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hikmətşünas — ə. və f. hikmət bilən, hikmətdən xəbərdar olan; filosof …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • hikmətamiz — ə. və f. hikmətli …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • hikmətüllah — ə. Allahın hikməti, Tanrının sirri …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • hikmətəfza — ə. və f. hikmət artıran, bilik artıran …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • hikmətbəyan — ə. həkimanə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”